Menu

PHẦN MỀM HỌC TIẾNG ANH

Nâng cao khả năng nghe, nói tiếng anh trong 6 tháng bằng phương pháp Effortless English
Effortless English là một hệ thống các chương trình dạy các kỹ năng học nghe, nói tiếng Anh một cách dễ dàng do A.J. Hoge sáng tạo ra.
A.J.Hoge - một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) - đã từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. .Bài cũ hơn :

1 nhận xét: